Aritma tesisi çeşitleri


Aritma tesislerini bir kaç grub altında sıralayabiliriz. Bunları sıralarken atıkların cinsine göre sıralarız.

Biokim Arıtma
, çevre kirliliği önlemlerinden olan evsel atıksu arıtma tesisleri ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin, anahtar teslimi yapımı ile diğer alt yapı, çevre taahhüt hizmetlerini vermek üzere 1995 yılında kurulmuştur. Atıksu arıtma sektöründe kazanılan 12 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile hizmet vermektedir. Biokim Arıtma, endüstriyel atıksu arıtımasında, evsel atıksu arıtımında, kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri dizaynı, inşası, montajı, işletilmesi bazen konularında taahhüt hizmeti yapmaktadır. Ayrıca mevcut atıksu arıtma tesislerinin optimum çalışma koşullarında işletilmesi, periyodik bakımı konularında evsel atıklar danışmanlık hizmeti vermektedir. Biokim Arıtma, uygun alternatifi, kalite ve ekonomiyi ön planda tutarak sunar. Biokim Arıtma ayrıca arıtma tesisi ekipmanlarının imalatını kendi tesislerinde yapmaktadır.
Biokim Arıtma, atıksu arıtma tesislerinin çeşitli ekipmanlarının teminini sağlar. (atıksu ve asit pompaları, blowerlar, difüzörler, dozaj pompaları, kontrol sistemleri)Biokim Arıtma, ayrıca atıksu arıtma tesislerinin diğer mekanik elemanlarının imali ve montajını teknolojik nomlara uygun olarak yapmaktadır.
Evsel atıksu arıtma tesisleri, betonarme veya paket arıtma olarak sacdan (st 37) imal edilir. Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yötemi, atıksudaki kirliliğin olusturulan devamlı olarakmikroorganizmalar tarafından giderilmesidir.Biyolojik arıtmada kimyasal madde genellikle kullanılmaz. Sadece arıtma çıkışında dezenfeksiyon gayesiyle hipo klorür kullanılır. Biyolojik arıtma tesislerinin ekipmanları, Izgara, atıksu terfi pompaları, blowerlar, geri devir pompaları, dozaj pompaları ve kumanda panosudur.

Evsel atıksu arıtma tesislerinin bölümleri, dengeleme haznesi, havalandırma havuzu çökeltme havuzu, ve fazla çamur biriktirme haznesidir. Arıtma çıkış suyu bahçe sulamasında kullanılacaksa, arıtılmış su haznesi olmalıdır. Ayrıca arıtılmış su, kum filte ve aktif karbon filtre ile filtrasyona tabi tutulmalıdır.
Biyolojik arıtmada genel olarak aktif çamur arıtma sistemi kullanılır. Aktif çamur arıtma sisteminde dengeleme havuzundaki atıksu pompa ile havalandırma havuzuna basılır, havalandırma havuzunda blower ile sürekli hava verilerek atıksu homojen olarak karıştırılır. Aynı zamanda arıtma için gerekli mikroorganizmaların havayı ve organik maddeleri kullanarak üremesi sağlanır. Bu arıtma sisteminde, çökeltme havuzundan havalandırma havuzuna aktif çamur geri devir yaptırılır.

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri, kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma yöntemleri birlikte veya ayrı ayrı kullanılır. Kimyasal arıtma tesislerinin ekipmanları, dozaj tankları, dozaj pompaları, karıştırıcılar, asit pompaları pH kontrol sistemleri, ORP kontrol sistemleri ve seviye kontrol sistemleridir. Endüstriyel arıtma tesisleri, betonarme, sac veya polietilenden yapılabilmektedir. Büyük debili sürekli arıtma tesislerinin betonarme yapılması daha ekonomik olmaktadır.bazı atıklar  Sanayi tesislerinin üretim faliyeti sonucu oluşan atıksular farklılıkgösterdiklerinden proje ve yapım aşamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalışmaları laboratuvarımızda titizlikle uygulanmaktadır. Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesisinde kullanılacak kimyasal maddelerin cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir. Endüstriyel arıtma tesisleri atıksuyun debisine bağlı olarak kesikli veya sürekli arıtma sistemi olabilir. Arıtılmış suyun ilgili yönetmelik ve kanunlarda belirtilen standartları sağlıyacağı Biokim Arıtmanın süresiz garantisi altındadır.
BİOKİM ARITMA geniş ve yetkin kadrosu ile bu güne kadar gösterdiği olumlu performansı, bugünden sonrada geliştirerek Türkiye ve dünyada yaşanabilir bir çevre oluşmasına katkıda bulunmaya devam etmekten gurur duyacaktır. Biokim arıtma endüstriyel arıtma tesislerinde, özellikle metal sanayi atıksularının arıtılmasında önemli projelere imza atmıştır.
Kesikli Arıtma, belli zaman aralıklarıyla boşaltılan endüstriyel atıkların arıtılmasında kullanılan sistemdir. Kesikli arıtmada kullanılan en önemli parametre atıksuyun debisidir. Debinin 10 m3/günden küçük olması kesikli arıtma için uygundur. Ayrıca arıtma sırasında pH veya mV ölçüm manasız bir çeşir değerlerinde zorluk çekilmesinde, karmaşık konsantre atıkların olması ve arıtım işlemi için uzun sürelere ihtiyaç duyulması hallerinde kesikli arıtma tercih edilir. Kesikli arıtmanın en önemli avantajı, deşarj hatına verilen atıkların parametre değerlerinde mutlak bir emniyetin sağlanmış olmasıdır. Kesikli arıtmada, büyük debiler için betonarme hazneler kullanılabilir. Küçük debilerde PVC, polietilen gibi plastiklerin kullanılması daha ekonomiktir. Sac tanklar korozyon nedeniyle tercih edilmez.

Sürekli Arıtma, öncelikle endüstriyel atıksuların büyük kapasiteli olması durumunda kullanılan arıtma metodudur. Sürekli arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksular genellikle tabii akışla arıtmaya ulaşırlar. Bu mümkün olmadığı zaman atıksuyu arıtma tesisine pompalamak gerekir. Seçilen pompa kapasitesi tesis için seçilen sürekli akış kapasitesiyle uyum içinde olmalıdır. Bu sistemde çökeltme havuzunda bekletme süresi büyük olduğundan, çökeltme havuzu oldukca büyük yer kaplar. Sürekli tesislerde kimyasal arıtma ancak otomatik hale getirilmiş sistemle mümkündür. Sürekli arıtma sistemlerinde kullanılacak karıştırıcılar, tank hacmini dakikada iki kere karıştıracak güçde olmalıdır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !